Covid-infectie

Informatie over de behandeling van long-covid patiënten.

Voor verwijzers:
In de praktijk komt steeds duidelijker naar voren dat cognitieve, psychologische en persoonsgebonden eigenschappen van de cliënt een grote rol spelen in de mate waarin een patiënt met COVID herstelt.
Wanneer is het zinvol om naar een psychosomatisch therapeut te verwijzen?
Het is zinvol om psychosomatische therapie te adviseren wanneer er sprake is van een (onverklaard) vertraagd herstel na een Covid-infectie, wanneer er sprake is van langdurige lichamelijke klachten zoals (over)vermoeidheid, kortademigheid/ademhalingsproblemen, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn en somberheidsklachten.
Het komt regelmatig voor dat er bij de cliënt voor de Covid- infectie al een (onbewuste) verstoorde energiebalans aanwezig was, d.w.z. het activiteiten niveau was niet in balans met het rust/herstel niveau > de batterij was niet vol. De Covid infectie heeft deze situatie versterkt. Er is geen voldoende energie om te herstellen.
De meerwaarde in psychosomatische therapie zit er ons inziens in, dat wij een aanrakend vak hebben en dat deze aanraking veel invloed heeft op het ervaren, besturen en met name het ontspannen van het lichaam. Vanuit het gesprek, de actie en het denken zal altijd weer teruggekoppeld worden naar wat de cliënt ervan merkt in zijn lichaam en hoe hij hier mee omgaat.

Het is belangrijk dat de cliënt een goed gevoel heeft bij de therapie, de therapeut en er een goede samenwerking kan ontstaan, zeker ook omdat er een actieve inzet van de cliënt verwacht wordt.

Behandeltraject van de psychosomatisch therapeut bestaat uit.
Onderzoek
In kaart brengen van de hulpvraag, SMART.

Uitvragen SCEGS
S: Somatische factoren: Vertraagd fysiek herstel en overbelasting.
C: Cognitieve factoren: bewust wording van verkeerde cognities (die - vaak onbewust - forse stress geven in het lichaam) en deze herijken.
E: Emotionele Factoren: onverwerkte emoties kosten het lichaam veel energie en bepalen gedachte- en gedragspatronen.
G: Gedragsmatige factoren: bewustwording eigen gedrag met onderliggende drijfveren.
S: Sociale factoren: situatie gezin (ook van herkomst), steun, invloed werk, financiële situatie.

Lichamelijk onderzoek
Spanning in lichaam ( spieren, ademhaling, fascia).
* De mate waarin de cliënt zich kan ontspannen en met lichamelijke belasting en pijn kan omgaan.
Het effectief bewust kunnen besturen en doseren van het eigen lichaam bijv. aandacht, selectief en gedoseerd aan-/ontspannen.
Vragenlijsten:
4 DKL, MBI en BDI

Interventies
- Belasting en belastbaarheid bespreken en laten ervaren
- Bij uitputting/lage belasting; opbouwen van reserves, eerst een basis opbouwen, meerdere liggende rustmomenten van 15-20 minuten op een dag.
- Lichaamsbewustzijn en het aanvoelen van grenzen en verlangens. De samenwerking tussen denken -voelen-doen versterken.
- Dagindeling gerelateerd aan de lichamelijke beperkingen ( energiegevers en - vreters)
- Slaaphygiëne, adviezen en oefeningen
- Begeleiding bij (inspannings)angst, teleurstellingen en depressieve klachten
- Grondbeginselen van de behandeling voor negatieve cognities, disfunctionele gedragingen en belemmerde zelfregulatie
- Ademhaling en ontspanning ( stimuleren nervus vagus)
- Bewustwording van emoties (ook de actualiteit hiervan) en de invloed hiervan op het lichaam, gedrag en gedachten
- Onderschat de invloed van de psychosociale factoren op herstel niet

Voor cliënten:
Helaas heb je Covid gehad en verloopt jouw herstel niet zoals verwacht.
Hiervoor kunnen zeer veel oorzaken aanwezig zijn en deze hangen sterk samen met jouw persoonlijke situatie.
Samen met jou gaan we onderzoeken welke oorzaken bij jou mogelijk je herstel belemmeren. Bijvoorbeeld: was je voor de Covid infectie fit of ook al enigszins overbelast? Luister je goed naar je lichaam of ging/ga je vaak over je grenzen? Kun je lekker slapen en jezelf goed ontspannen? Is er rust in jouw persoonlijke omgeving en ervaar je steun van de mensen om je heen? Heb je tot nu toe een makkelijk of moeilijk leven gehad? Ervaar je ondanks je klachten nog plezier in je leven? Heb je vaak heftige emoties? Heb je rust in je hoofd of maak je je zorgen en pieker je veel?
Al deze zaken hebben invloed op jouw energie balans d.w.z. de systemen die ervoor zorgen dat je activiteiten kunt ondernemen en de systemen die zorgen voor je rust en herstel. Met andere woorden: hoe vol zit jouw batterij?
Er zijn veel omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat je je batterij oplaadt en deze gaan we versterken; denk aan leren ontspannen, verbeteren van je slaap, leren omgaan met teleurstellingen en emoties, rust creëren in je hoofd door het piekeren te verminderen, het doseren van je activiteiten. De zaken die jouw herstel belemmeren gaan we onderzoeken en veranderen.
Het is belangrijk dat we goed kunnen samenwerken en dat je zelf ook actief mee doet, het gaat uiteindelijk om jouw herstel.
Spreekt bovenstaande je aan ? Op deze website staan veel collega’s uit Twente vermeldt. Kijk maar eens wie bij jou past. En neem contact op voor verdere informatie zodat je zelf een goede keuze kunt maken om te werken aan jouw herstel.

Succes!!